Биоетанолът е екологичен възобновяем източник на енергия, който се добива при преработката на растителни източници…

повече информация